Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista organisaation toiminnassa. Tarkoituksena on tiedon käyttäminen tarkoituksenmukaisella tavalla ja ohjaaminen hyviin käytäntöihin henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on muuttunut. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sitä sovelletaan siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan Savonialla on nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa ammattikorkeakoulua toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet. Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä ja henkilökunnan sekä rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Evästeet

Käytämme Savonian sivustolla evästeitä. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt Savonian sivustolle, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite.

Evästeitä käytämme:

  • Google Analytics kävijäseurantaohjelmassa
  • Facebook-mainosten kohdentamisessa ja uudelleenmarkkinoinnissa
  • Banneri- ja diplaymainosten kohdentamista varten

Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta, markkinointia ja sivuston sisältöä. Halutessaan kävijä voi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia. Lue tarkemmin www.kestech.fi -sivuston käyttämistä evästeistä täältä.

Henkilötietojen käsittely Savonia-ammattikorkeakoulussa

Savonia-ammattikorkeakoulu käsittelee opiskelijoiden ja henkilökunnan henkilötietoja osana toimintaansa. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä myös sen vuoksi, että Savonialle voidaan tarjota työvälineitä työtehtävien hoitamiseksi, opiskelijoiden opiskelun mahdollistamiseksi sekä käyttövaltuuksien ja tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Savonia pitää myös sidosryhmäyhteistyötä tärkeänä ja sitä varten käsitellään alumni-, markkinointi-, asiakas- ja kumppanitietoja.